Mamy dla Ciebie wyjątkowy prezent!

BEZPŁATNY

E-BOOK

COVID-19 - CHOROBA ZAWODOWA

Ministerstwo Zdrowia uznało COVID-19 – chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 – za chorobę zawodową, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że spowodowało ją działanie czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo pojawiła się w związku ze sposobem wykonywania pracy. Jest to odpowiedź na apel Naczelnej Rady Lekarskiej.

Pobierz bezpłatnie e-poradnik »

Czego dowiesz się z e-poradnika?


  • czym jest choroba zawodowa i jak ją zgłaszać
  • kiedy COVID-19 można uznać za chorobę zawodową
  • które grupy zawodowe są najbardziej narażone na ryzyko zakażenia się COVID-19
Pobierz bezpłatnie e-poradnik »

Powszechnie wiadomo, że większość podmiotów wykonujących działalność leczniczą w kraju jest nieprzygotowana do walki z epidemią, zwłaszcza te jednostki nie zapewniają lekarzom i lekarzom dentystom wystarczającego wyposażenia w niezbędne środki ochrony osobistej

*Wiem, że raz w tygodniu będę otrzymywać bezpłatny newsletter Stomatologia w Praktyce News z aktualnościami prawnymi i poradami dla lekarzy dentystów.

Wypełnij formularz aby pobrać swój BEZPŁATNY ebook!
Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,

tel.: (22) 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl


Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.