UWAGA!

No

Nowa Karta Nauczyciela

W 2018 roku likwidacja dodatków

i świadczeń finansowych dla nauczycieli

Wyróżniasz się pracą? Masz szansę

na nowy dodatek

Na skutek nowelizacji Karty Nauczyciela, która zacznie obowiązywać od stycznia 2018 roku, katalog składników nauczycielskiej pensji powiększy się o nowy dodatek – za wyróżniającą pracę.


Będzie on przysługiwał nauczycielowi dyplomowanemu, który:

 • przepracował min. 3 lata w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego;
 • legitymuje się wyróżniającą oceną pracy
Dowiedz się więcej »

Dodatek ma docelowo, tj. od 1 września 2022 r., wynosić 16% kwoty bazowej. Ważne je to, że nie będzie on wypłacany bezterminowo, nauczyciel będzie musiał się bowiem wykazać w pracy, by go nie stracić (o szczegółach piszemy tutaj).

W 2018 roku z Karty Nauczyciela zniknie także szereg uprawnień o charakterze socjalnym, a dotyczy to:

 • prawa do lokalu mieszkalnego
 • prawa do osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego,
 • prawa do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły,
 • zasiłku na zagospodarowanie.
Dowiedz się więcej »

Likwidacja dodatków i uprawnień socjalnych

Nie wszyscy stracą jednak prawo do ww. świadczeń od razu – sprawdź, kto i przez jaki okres będzie mógł jeszcze korzystać z tych świadczeń.

O nowych przepisach płacowych dla nauczycieli przeczytasz w czasopiśmie „Nowa Karta Nauczyciela”,
ale to nie wszystko.

W najnowszych wydaniach piszemy także o tym:

 • Kto będzie miał prawo do urlopu dla poratowania zdrowia po 1 stycznia 2018 roku?
 • Jakie 3 decyzje dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia będzie mógł podjąć dyrektor po 1 stycznia 2018 roku?
 • O ile zmniejszy się wymiar urlopu wypoczynkowego kadry kierowniczej w 2018 roku?
 • Na jakich stanowiskach zmieni się wymiar pensum w 2018 roku?
 • Jak często będzie można dokonywać oceny pracy nauczyciela począwszy od 2018 roku?
 • W jaki sposób ocena pracy nauczyciela wpłynie na ścieżkę jego awansu zawodowego?
 • Z jakimi organami dyrektor będzie musiał konsultować ocenę pracy nauczyciela od 2018 roku?

Nie zwlekaj i już dziś zapoznaj się z nowymi zadaniami, jakie stawiają przed Tobą uchwalone przez Sejm przepisy.

Zapewnij sobie stały dostęp do najnowszych informacji oświatowych i zyskaj pewność, że zarządzasz szkołą i kadrami w oparciu o aktualne przepisy i wytyczne – dołącz do zadowolonych czytelników czasopisma Nowa Karta Nauczyciela.

Dyrektorze szkoły, Czytelniku!

...to chciałabym Ci wysłać jeden egzemplarz naszego najnowszego numeru czasopisma dla specjalistów „Karta Nauczyciela od A do Z. Kadry i płace w oświacie”.


O co chodzi? Dlaczego umożliwiamy testowanie naszej publikacji?

Najnowszy numer na próbę!

W tym miesiącu pozostało do wysłania jeszcze tylko 150

testowych egzemplarzy

Kliknij aby go otrzymać »

Do kogo kierowane jest nasze czasopismo?

Czasopismo dedykowane jest szczególnie praktykom z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze kadr i płac jednostek oświatowych. To dla Was, nasi eksperci z zakresu prawa oświatowego, wyjaśniają najtrudniejsze zawiłości prawne, interpretują przepisy, których zastosowanie sprawia problemy w praktyce, wskazują najkorzystniejsze dla szkoły rozwiązania problemów kadrowych i płacowych, a także opracowują wzory dokumentów dostosowanych do potrzeb szkół i placówek oświatowych oraz zmieniających się przepisów i wytycznych.


Główną zaletą czasopisma „Karta Nauczyciela od A do Z” , jest szeroki zakres tematyczny, który sprawia, że poradnik stanowi spójną całość i jednocześnie bazę wiedzy pozwalającą rozwiązywać problemy kadrowe i płacowe dotyczące różnych zagadnień. Znajdziesz w nim porady, dokumenty i narzędzia z zakresu:

Twoje korzyści z prenumeraty:

 • zawierania i rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi,
 • wprowadzania zmian do stosunków pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 • wynagrodzeń, dodatków, nagród, zasiłków, premii,
 • awansu zawodowego nauczycieli,
 • czasu pracy nauczycieli, godzin ponadwymiarowych, doraźnych zastępstw i godzin karcianych,
 • uprawnień i obowiązków pracowników niepedagogicznych,
 • urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, zdrowotnych,
 • uprawnień rodzicielskich,
 • ZFŚS,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • bhp.
Dowiedz się więcej »

Doradzać Ci będą:

Eksperci z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Doświadczeni i wiarygodni specjaliści z zakresu prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, bhp, finansów i płac oraz przepisów wykonawczych do oświatowych aktów prawnych.


Nasi autorzy to nie tylko radcowie prawni i prawnicy specjalizujący się w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów kadrowo-płacowych, ale też praktycy doradzający szkołom w zakresie stosowania prawa oświatowego.

„Nowa Karta Nauczyciela” – rozwiązanie dla Ciebie

Terminowość, wiarygodność i poprawność – to cechy, jakie zyska Twoja dokumentacja pracownicza oraz finansowa tworzona i aktualizowana na bazie naszych porad. Dzięki gotowym przykładom i metodom obliczeniowym świadczenia pracownicze będą zaś wyliczone co do złotówki, bez zbędnej zwłoki i narażania szkoły na odsetki.

Co dostaniesz oprócz papierowego wydania „Karta Nauczyciela”?

Wraz z pierwszym płatnym numerem otrzymasz prezent – płytę CD z ponad 80 dokumentami wydawanymi przez radę pedagogiczną, radę szkoły i radę rodziców. Ponadto każdy stały Czytelnik może korzystać bez żadnych ograniczeń ze wszystkich dodatkowych przywilejów.

Telefoniczny dyżur eksperta

Trzy razy w miesiącu bezpłatne konsultacje prawne z zakresu zarządzania szkołą oraz spraw kadrowo-płacowych.

E-serwis Kadrowy dla szkół

W każdym wydaniu porady online i informacje o wszystkich zmianach przepisów, jakie mają wpływ na funkcjonowanie szkoły.

Archiwum, baza dokumentów i aktów prawnych na WWW

Nielimitowany dostęp do bazy archiwalnych wydań może okazać się nieocenioną pomocą. W jednym miejscu masz wszystkie archiwalne wydania.

Jakie są warunki otrzymania testowego egzemplarza?

WARUNEK NR 1

Poprawne wypełnienie formularza zgłoszenia.


WARUNEK NR 2

Jedna osoba może otrzymać wyłącznie jeden testowy egzemplarz publikacji. Od tej zasady nie ma żadnych wyjątków. Dlaczego na próbę? Czemu postanowiliśmy rozesłać na nasz koszt jeden testowy egzemplarz najnowszego numeru każdej osobie, która trafi na tę stronę?


Oto dlaczego:

Wiemy, że każdy zakup – również ten drobny – zawsze wiąże się z podejmowaniem ryzyka przez kupującego, który może mieć wątpliwości, zwłaszcza wtedy, gdy kupuje coś w Internecie: nie może dotknąć towaru, sprawdzić wartości lub ocenić jego przydatności. To ryzyko przenosimy na siebie, wysyłając testowy egzemplarz publikacji Tobie i wszystkim innym zainteresowanym.

Szczerze mówiąc, nie rozumiem!

Nie rozumiem, dlaczego każdy dyrektor szkoły i osoby zaangażowane w sprawy kadrowe w placówce oświatowej nie miałyby skorzystać z naszej oferty próbnej.


Dostajesz najnowszy numer do testu, nic nie ryzykując

Jeśli mimo to masz jakiekolwiek wątpliwości, to proszę, napisz mi o nich

grupaoswiata@wip.pl

Dowiedz się więcej »

TAK, chcę otrzymać TESTOWY egzemplarz publikacji „Nowa Karta Nauczyciela” oraz:

 • dostęp do bezpłatnego telefonicznego dyżuru eksperta;
 • dostęp do bezpłatnej specjalnej strony internetowej czasopisma z archiwum numerów, najnowszymi wzorami dokumentów (mających odniesienie w każdej aktualizacji) oraz aktami prawnymi;
 • dostęp do bezpłatnego e-serwisu dla dyrektorów szkół;

ROZUMIEM, że jeśli będę chciał otrzymywać kolejne płatne już numery publikacji, to nie muszę nigdzie tego zgłaszać – zostaną przesłane automatycznie.

 • Cena płatnego egzemplarza to tylko 75,90 zł netto (79,70 zł brutto). W numerze znajduje się ok. 110 stron z praktycznymi poradami.

Z pierwszym płatnym numerem otrzymasz prezent – płytę CD z ponad 80 dokumentami wydawanymi przez radę pedagogiczną, radę szkoły i radę rodziców. 

 • Koszt pakowania i wysyłki pojedynczego numeru płatnego to 9,90 zł netto (10,40 zł brutto).
 • Płatności odbywają się miesięcznie na podstawie przesłanej przez wydawnictwo faktury VAT.
 • W ciągu roku ukazuje się 14 numerów.
  WIEM, że jeśli zechcę zrezygnować z kolejnych – płatnych – numerów czasopisma to muszę poinformować o tym wydawnictwo w ciągu 14 dni od otrzymania darmowego egzemplarza.

  Wypełnij teraz poniższy formularz i naciśnij przycisk „Zamawiam”, a w ciągu ok. 7 dni otrzymasz pocztą testowy numer publikacji „Nowa Karta Nauczyciela