jedyny na rynku 20-stronicowy miesięcznik, w którym znajdziesz praktyczne wskazówki doświadczonych ekspertów dotyczące ewidencjonowania przychodów i wydatków, sporządzania dokumentacji i sprawozdań a także pozyskiwania źródeł finansowania oraz rozliczania dotacji!

A oprócz tego dziesiątki porad doskonałych prawników, doradców i ekspertów zajmujących się na co dzień finansami, które ułatwia Ci prowadzenie księgowości, dokumentacji kadrowej i projektowej w organizacji.

Jesteś księgową w organizacji pozarządowej? Kadrową zatrudniającą pracowników? Przygotowujesz porozumienia z wolontariuszami? Prowadzisz, rozliczasz i koordynujesz projekty unijne? Do Twoich zadań należy pozyskiwanie środków finansowych na działalność NGO? A może kierujesz organizacją, zarządzasz zespołem?

Jeśli tak, w naszym miesięczniku znajdziesz porady przygotowane specjalnie po to, żeby ułatwić Ci pracę.

 • Gdzie znaleźć źródła finansowania organizacji pozarządowej?
 • W jaki sposób prowadzić dokumentację projektową?
 • Komu powierzyć prowadzenie projektu?
 • Czy można uniknąć zwrotu dotacji?
 • Jak poprawnie zaewidencjonować przychody i koszty ?
 • Kiedy i w jaki sposób sporządzić sprawozdanie finansowe, merytoryczne i projektowe?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę przy opracowywaniu wniosku o dotację?
 • Jak unikać groźnych pułapek, czyhających w przepisach?

Zobacz więcej »

Sprawozdanie merytoryczne

Dotyczy ono zasadniczych aspektów działalności organizacji pożytku publicznego oraz pozwala zorientować się m.in. w przedmiocie i zakresie finansowym prowadzonej działalności, wysokości przychodów, kosztów i gospodarki finansowej, a także struktury współpracowników.

Dotacja w sprawozdaniu finansowym

Ujęcie otrzymanych dotacji w sprawozdaniu finansowym powinno być uzależnione od ich przeznaczenia. Dotacje w bilansie wykazuje się w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy dokonane równolegle do amortyzacji.

Podwójna księgowość

Organizacja pozarządowa, która prowadzi działalność gospodarczą, musi prowadzić tzw. pełną księgowość. Należy wprowadzić takie zasady, aby obejmowały one odrębną księgowość obu działalności: społecznej i gospodarczej.

Małe granty

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotację od samorządu na realizację zadania publicznego poza trybem otwartego konkursu ofert, tzw. małego grantu. Zaletą małego grantu jest to, że organizacja nie musi dostosować się do warunków, terminów i tematów określonych w ogłoszeniu o konkursie dotacyjnym. Jeśli samorząd uzna dany projekt za celowy i dysponuje odpowiednimi środkami, może przyznać dotację niezależnie od konkursów.

Błąd w sprawozdaniu finansowym

Zdarza się, że po sporządzeniu sprawozdania finansowego organizacja wykryje błąd w sprawozdaniach za lata ubiegłe. Zatwierdzonych sprawozdań nie można jednak zmienić ani sporządzić na nowo.

O tym, czy organizacja powinna realizować projekt w partnerstwie, czy jako indywidualna instytucja, powinna decydować analiza potencjału danej organizacji w relacji do planowanych działań projektowych. Ważnym elementem kierunkującym w tym zakresie są również zapisy dokumentacji konkursowej.

Sami czy w partnerstwie

Spis treści aktualnego numeru:

 • Uniknij sankcji za nieterminowe przekazanie sprawozdania fiskusowi
 • Księgowe ujęcie wydatków organizacji na realizację statutowej działalności nieodpłatnej
 • Jak właściwie ująć wydatki z 1% PIT w księgach rachunkowych organizacji
 • 6 warunków, które trzeba spełnić, by móc zamortyzować środek trwały
 • Organizacja musi posiadać opis sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • 2 warunki, które trzeba spełnić, by darowizna otrzymana przez NGO została zwolniona od CIT
 • Kiedy przychód z nieodpłatnego korzystania z lokalu przez organizację korzysta ze zwolnienia z CIT
 • Zastosuj 5 warunków i skorzystaj ze szczególnego zwolnienia podatkowego
 • NGO może sama zdecydować, jaką metodą określi prewspółczynnik VAT
 • Organizacja może żądać od zleceniobiorcy dowodu opłacenia składek do ZUS
 • Dotacja oświatowa może pokryć wszystkie wydatki NGO na funkcjonowanie prowadzonej przez nią szkoły
 • Prowadzenie uproszczonej ewidencji nie wyklucza możliwości korzystania z dotacji
 • Terminowa publikacja sprawozdania merytorycznego pozwoli pozyskiwać środki z 1% PIT
 • Ostatnia szansa na korektę sprawozdania finansowego
 • Organizacja – do momentu uzyskania wpisu do KRS – nie może uzyskiwać przychodów z działalności gospodarczej
 • Które usługi związane z edukacją i świadczone przez organizację nie podlegają VAT
 • Księgowe ujęcie amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji
 • Kiedy wydatki na reklamę wolno zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów
 • Sprawozdanie merytoryczne OPP
 • Szczególnie ważne Dla Zarządzających NGO:
 • Składasz wniosek o dotację – nie czekaj do ostatniej chwili
 • Kiedy możesz wprowadzić zmiany w projekcie
 • 5 faz cyklu projektu według metodyki PCM
 • Sposób realizacji projektu oraz potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnerów na przykładzie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER

Zamów aktualny numer

BEZPŁATNIE,

i zdecyduj co dalej!

W podziękowaniu za zamówienie miesięcznika dostaniesz GRATIS: Praktyczny przewodnik „Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem”
o wartości 49,90 zł.

To bezpieczna oferta, która nie kryje w sobie żadnych pułapek. Pierwszy numer publikacji otrzymujesz BEZPŁATNIE. Po okresie promocyjnym cena za każdy miesiąc w prenumeracie kwartalnej wynosi 49,90 zł netto (52,40 zł brutto). W ramach prenumeraty kwartalnej otrzymasz 3 wydania regularne oraz 1 wydanie specjalne, a także bezpłatny dodatek specjalny o dotacjach. Do ceny prenumeraty doliczamy jednorazową opłatę za koszty pakowania i wysyłki czasopisma w kwocie 29,70 zł netto (31,19 zł brutto).


Przez cały okres prenumeraty masz BEZPŁATNY dostęp do Portalu NGO (www.portalngo.pl)!


Po złożeniu zamówienia wysyłamy do Ciebie papierowe wydanie czasopisma. Jeśli w ciągu 14 dni od otrzymania publikacji nie zrezygnujesz (faksem, mailowo, bądź telefonicznie) z dalszej prenumeraty, prześlemy kolejne, płatne już wydanie czasopisma wraz z fakturą za prenumeratę kwartalną czasopisma i 90-dniowy dostęp do Portalu NGO. Dodatkowo otrzymasz od nas w prezencie książkę. Rezygnacja z dalszej prenumeraty jest możliwa przed końcem każdego okresu rozliczeniowego. W tym celu skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta – tel. 22 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl


Jeśli chcesz, aby nasz produkt był dalej do Ciebie przysyłany nie musisz nas o tym informować.

Tak, zamawiam pierwszy BEZPŁATNY numer czasopisma „Finanse i Kadry w organizacji pozarządowej” z cyklicznym bezpłatnym dodatkiem do dotacjach.

Zamawiam:

Otrzymuję:

Bezpłatnie pierwszy numer czasopisma „Finanse i Kadry w organizacji pozarządowej” wraz z cyklicznym dodatkiem o dotacjach oraz broszurę „Wzory sprawozdań dla NGO z komentarzem”.


Jeśli czasopismo mnie zainteresuje (nie muszę wtedy nic robić) – za miesiąc otrzymuję kolejny numer czasopisma, bezpłatny dodatek o dotacjach oraz bezpłatny 90-dniowy dostęp do Portalu NGO wraz z fakturą. Faktura obejmie 3 numery regularne i 1 numer specjalny czasopisma – 49,90 zł netto za numer (52,40 zł brutto) oraz łączne koszty pakowania i wysyłki – 29,70 zł netto (31,19 zł brutto).


Jeśli zechcę zrezygnować z dalszej prenumeraty skontaktuję się z Centrum Obsługi Klienta – tel. 22 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl