Patronat merytoryczny

Patronat medialny

Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w podmiocie leczniczym

w kontekście zmian w przepisach prawa,

ze szczególnym uwzględnieniem RODO

NAJNOWSZE WIDEO-SZKOLENIE

WYPEŁNIJ FORMULARZ I OGLĄDAJ BEZPŁATNIE

W DOGODNYM DLA SIEBIE CZASIE
Poznaj praktyczne wskazówki eksperta a unikniesz:

  • Problemów związanych z wdrożeniem nowych rozwiązań uwzględniających RODO
  • Wycieku danych osobowych pacjentów z placówki
  • Skarg składanych przez pacjentów i ich rodziny do GIODO, Rzecznika Praw Pacjenta lub nawet prokuratury
  • Kontroli GIODO, wszczętej na wniosek lub zlecanie jej przeprowadzenia sprawdzenia przez ABI oraz sankcji finansowych a nawet karnych.

Ekspert:

Piotr Glen - Specjalista ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji w setkach różnego rodzaju instytucjach, również w placówkach ochrony zdrowia. Członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji SABI. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001 (Certyfikat Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Nr 28/SZBI/2013). Autor wielu publikacji w zakresie ochrony danych osobowych (m.in. portal serwiszoz.pl, magazyny „Dokumentacja Medyczna w Praktyce”, „Zarządzanie Placówką Medyczną” , „Stomatologia w Praktyce”).

Dostęp do video-szkolenia wyłącznie po poprawnym wypełnieniu formularza.


Dodatkowo w każdy wtorek i czwartek będziesz otrzymywał bezpłatny newsletter emaliowy "Zarządzanie w Ochronie Zdrowia" z aktualnościami i poradami prawnymi.

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,

tel.: (22) 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl


Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.