Poznaj skutki kadrowe Reformy oświaty w 2017 roku.

  • Jaka powinna być wysokość odpraw?
  • Czy graniczenie zatrudnienia nie przerywa stażu na wyższy stopień awansu zawodowego?
  • Jakie są skutki całkowitego wygaszenia gimnazjum?
  • Co z dyrektorami gimnazjów?
  • Co z dyrektorem przekształcanej szkoły?
  • Jakie są przejściowe zmiany w Karcie Nauczyciela?

Pamiętaj, podanie numeru telefonu nie wiąże się z żadnymi opłatami dla użytkownika. Na podany numer telefonu będzie wysłany tylko jeden bezpłatny SMS z kodem umożliwiającym pobranie bezpłatnego raportu. Potwierdzenie numeru telefonu hasłem sms wymagane jest ze względów formalnych, jakie nakłada Regulamin.Pobierz bezpłatnie ebook „Reforma Oświaty. Skutki kadrowe”.


Z raportu dowiesz się m.in.:

Reforma oświaty, która ma się rozpocząć 1 września 2017 r., niesie za sobą konsekwencje m.in. w sferze kadrowej. Najistotniejsze zmiany planowane są w gimnazjach, które będą podlegały stopniowemu wygaszaniu wskutek zaprzestania prowadzenia rekrutacji do klas pierwszych. Proces wygaszania ma potrwać przez lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019. Ustawodawca zamierza wprowadzić specjalną procedurę zwalniania nauczycieli wygaszanych.

Pobierz darmowego e-booka i praktyczne narzędzia już dziś

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,

tel.: (22) 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl


Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.